IN PASTA VERITAS. 9 STEG TILL EXCELLENS. 
 Börja från rätt sädeskorn för att uppnå excellens
1
Kornet

Från sädeskornet och från jorden. Allt börjar här
Utan sädeskornet skulle det inte finnas någon pasta. Proteinhalten i vårt sädeskorn med antik härkomst är bland de högsta. Bara de bästa geografiska områdena och de bästa jordbrukarna är goda nog för att odla denna typ av sädeskorn.

2
Blomning

En delikat fas, precis som blommorna
Pollen faller ned på pistillen och befruktar blomman för att skapa ett nytt korn. Det är en känslig fas, den utgör framtiden. Våra jordbrukare älskar och fruktar på samma gång den här fasen. De arbetar hårt med hjälp av erfarenhet och teknologi för att, till exempel, förhindra angrepp från väder och vind.

3
Förvandling till ljust guld

Från en grön färgnyans till guld på ett ögonblick
Växten ägnar sig helt och hållet åt att skapa sädeskornet och inleder mognadsprocessen. Övergången kännetecknas av otaliga nyanser, från vegetationens gröna färg till det mogna vetets gyllengula färg.

4
Mognadsprocessen

Där vetet ger uttryck för tidens gång
Kornet växer på axet och mognar långsamt. Det har samma inre sammansättning som en mjölig mandel, där stärkelse och andra reservämnen samlas. När mognadsprocessen är klar förlorar kornet sin fuktiga konsistens och torkar för att kunna hålla sig fram till det ögonblick som är optimalt för att gro och ge upphov till en ny sädesplanta.

5
Skörden

Ett ögonblick som avslutar ett helt år
Det är det ögonblick när det mogna vetet slutligen kan tröskas. Tröskorna skär av, samlar upp och skakar om sädesplantorna ute på fälten. Sädeskärnorna dras ut från axet och därefter skiljs stråna, agnarna och andra rester från kärnan för att samlas upp och transporteras till sädesmagasin. Ett helt år avslutas därmed.

6
Malning

Det krävs noggrannhet vid malning
Säden förs till kvarnen för att siktas, skiljas från smuts och till slut malas för att erhålla mjöl av bästa kvalitet.

7
Extrudering

Pastan börjar ta form
Det är den huvudteknik som används för produktion av torrpasta. Massan homogeniseras och pressas samman i extruderingsanläggningar. Den passerar sedan genom en metallsträngpress som ger pastan dess önskade form samt ökar dess kapacitet att dra till sig såsen.

8
Förpackning

En snygg och säker förpackning
Pastan förpackas i plastförpackningar som har till uppgift att både skydda produkten från förorening av externa partiklar och ge konsumenten all nödvändig näringsinformation. Om förpackningen sen ser snygg ut, desto bättre.

9
På bordet

Den sista och bästa förvandlingen
Ett sädeskorn genomgår många olika förvandlingar för att bli till pasta. Och hamnar till sist på ert matbord, tack vare era recept. Men om vetet är av bra kvalitet, är ni redan halvvägs till en garanterat god lunch.

Brahmino for Barilla
Close

Simone Bramante är en man, pappa och fotograf med bas i Italien, som arbetar över sex kontinenter. Han är också känd som ‘Brahmino’, den förste italienske fotografen på Instagram, med över 800 000 följare.