Modell

Den registeransvarige som har hand om behandlingen av dina personuppgifter är Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för de syften som är strikt nödvändiga för att hantera din begäran och i vilket fall med hjälp av lämpliga verktyg för att garantera deras säkerhet. Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid som är nödvändig för att uppnå dessa syften. Underlåtelse att uppge obligatoriska personuppgifter i de fält som är markerade med en asterisk kommer att göra det omöjligt att slutföra dessa aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att behandlas av anställda hos Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. som har hand om databehandlingen och av den ansvarige för behandlingen som utsetts av Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., som tillhandahåller verktyg för hantering av tjänsten till förvaltaren. Dina personuppgifter kommer inte att spridas. Användaren kan när som helst utöva de rättigheter som anges i artikel 7 i lagdekret nr 196 av den 30 juni 2003, inklusive rättigheten att korrigera eller radera dina uppgifter samt invända mot hur de behandlas vid rättmätigt skäl. För att göra detta kan du kontakta Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. via sektionen “Kontakta oss”.

Vi inbjuder dig även till att konsultera sekretessmeddelandet.

[ ] Genom att kryssa för denna ruta samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas av Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. för de syften och i enlighet med vad som indikerats ovan.